Prodej pozemku pro bydlení, 6356 m2, Frýdek-Místek

Typ nemovitosti Pozemky
Městská část
Ulice
Druh objektu
Město Frýdek-Místek
Cena 2 990 czk / m2
Kontakt
Griger Ján
jan.griger@re-max.cz
+420 733 679 991
Nabízíme ke koupi stavební pozemek parc. č. 5281/8 o výměře 6 356 m², rozkládající se v ulici Horní v širším centru Frýdku-Místku. Pozemek má obdélníkový tvar (120 x 53 metrů), má jihovýchodní orientaci a je přímo přístupný z ulice Horní. Pozemek je rovinatý, směrem k ulici Horní velice mírně svažitý. Viz fotografie, katastrální a ortofoto mapa v prezentaci.

Dle stanoviska Oddělení územního rozvoje Odboru územního rozvoje a stavebního řádu Statutárního města Frýdek-Místek je pozemek zařazen v zastavitelné ploše Z204 - bydlení v bytových domech (dále jen „BH"), stejně jako další obdélníkové parcely parc. č. 5281/7 (2 994 m²), 5281/6 (4 562 m²) a 5281/5 (4 798 m²) za ním. Plochy BH jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, občanské vybavení, veřejná prostranství. Max. výšková hladina zástavby u navrhovaných objektů je 5 NP a obytné podkroví nebo 6 NP bez obytného podkroví. Tuto výškovou hladinu je nutno chápat jako maximální pro všechny plochy BH v rámci města F-M. V konkrétních případech se pak posuzuje, jaká výšková hladina bude pro danou lokalitu akceptovatelná. Na tomto pozemku nebude moci být využita stanovená max. výšková hladina, neboť je třeba zohlednit výškovou hladinu zástavby bytových domů a okolních rodinných domů. Koeficient zastavění pozemku (dále jen „KZP") je pro zastavitelnou plochu Z 204 stanoven max. 0,60.

Na hraně pozemku je zavedena elektrická síť vysokého napětí (ČEZ Distribuce, a.s.), vysokotlaký plynovod (GasNet, s.r.o.), vysokotlaký plynovod (Green Gas DPB, a.s.), vodovod (SmVaK a.s., Ostrava), komunikační podzemní vedení (CETIN, a.s.), komunikační podzemní vedení a osvětlení (TS, a.s.). Kanalizace (Statutární město Frýdek-Místek) je zavedena jednak na křížení ulic Horní a Olbrachtova cca 150 m od spodní hrany pozemku, jednak v ulici Jiřího Hakena (SmVaK a.s., Ostrava) cca 270 m od spodní hrany pozemku. V lokalitě je MŠ, ZŠ, SOŠ, sportovní hala, fotbalový stadion Stovky FK Frýdek-Místek, zastávka busu 100 m od pozemku, Restaurace U Kurtů, Restaurace Rytířský sál.

Dotčené orgány, které budou k případnému záměru vydávat závazná stanoviska, jsou tyto: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Státní energetická inspekce, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství (vydává se koordinované stanovisko na základě dokumentace záměru), ale vše se odvíjí od umísťovaného záměru, velikosti, výšky apod.

Nepřípustné využití: stavby rodinných domů, stavby pro rodinnou rekreaci, zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat, stavby zařízení pro těžký průmysl, stavby obchodního prodeje o výměře větší než 500 m2 prodejní plochy, stavby čerpacích stanic PHM a autobazary, autoservisy a pneuservisy.
 

© 2017 Search Real Estate s.r.o

Webdesign by Lewest.cz

Napište nám